Privacyverklaring Jansen Logistics

Via de website www.jansentransport.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Jansen Logistics acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Jansen Logistics is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Jansen Logistics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jansen Logistics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Jansen Logistics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jansen Logistics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jansen Logistics heeft hier geen invloed op.

Jansen Logistics heeft Google geen toestemming gegeven om via Jansen Logistics verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier en chatfunctie

Als u een contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of gebruik maakt van de chatfunctie op de website, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen via de website uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Via de chatfunctie worden uw locatie, browser, platform, apparaat en IP adres verzameld en opgeslagen.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciƫle doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Jansen Logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Jansen Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jansen Logistics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jansen Logistics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jansen Logistics op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • Jansen Logistics B.V. is als volgt te bereiken:
  • Adres: De Hors 1, 8321 WS, Urk
  • Kamer van Koophandel nr. 63653974
  • E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.